Politica de returnare și rambursare

Politică simplificată:

Persoanele fizice pot comanda și în magazinul nostru online, așa că au la dispoziție 14 zile pentru a anula produsul fără a da un motiv. Trebuie să returnați produsul la adresa noastră folosind formularul de mai jos.

Adresa noastră: str. Poetului 1/c, Arad, România / Marlenka Family SRL

Va rugam sa ne trimiteti formularul de retur prin email inainte de a-l returna, important este sa nu trimiteti coletul cu ramburs, contravaloarea coletului va fi returnata la numarul de cont bancar furnizat dupa verificare.

Opțiune de retur pentru companii: Conform legii, companiile nu au opțiunea de a exercita anularea, compania noastră permite firmelor să exercite anularea fără justificare, dar firma cumpărătoare trebuie să acopere costurile de transport și noi răscumpărăm produsele la preț redus cu o taxă de administrare de 10%, se aplică doar produselor nedeschise!

Dreptul de retragere:

Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului, precum și Regulamentul 45/2014 privind normele detaliate ale contractelor dintre consumatori și întreprinderi. (II.26.) În conformitate cu reglementările din Hotărârea Guvernului, Consumatorul se poate retrage din contract fără a prezenta motive în termen de 14 zile de la primirea produsului comandat și poate returna produsul comandat. În lipsa acestor informații, Consumatorul are dreptul să își exercite dreptul de retragere în termen de până la 1 an.
Perioada deschisă pentru exercitarea dreptului de retragere expiră la 14 zile de la data la care Consumatorul, sau un terț indicat de acesta, altul decât transportatorul, primește produsul.
Consumatorul își exercită și dreptul de retragere în perioada cuprinsă între data încheierii contractului și data primirii produsului.
Costul returnarii produsului trebuie suportat de consumator, societatea nu s-a angajat sa suporte acest cost.
In cazul exercitarii dreptului de retragere, Consumatorului nu i se vor percepe alte costuri in afara de costul returnarii produsului, dar Furnizorul de Servicii poate cere despagubire pentru daune materiale rezultate din utilizarea necorespunzatoare.
Consumatorul nu are dreptul de retragere în cazul unui produs neprefabricat care a fost produs pe baza instrucțiunilor consumatorului sau la cererea expresă a acestuia, sau în cazul unui produs care a fost clar adaptat consumatorului.

De asemenea, Consumatorul nu își poate exercita dreptul de retragere

în cazul unui contract de prestare a unui serviciu, după finalizarea serviciului în ansamblu, dacă Furnizorul de servicii a început prestarea cu acordul expres, prealabil al Consumatorului, iar Consumatorul a recunoscut că își pierde dreptul de a rezilierea după finalizarea serviciului în ansamblu;
cu privire la un produs sau serviciu al cărui preț sau comision depinde de eventuala fluctuație a pieței monetare, care nu poate fi influențată de Furnizorul de Servicii, nici măcar în perioada limită de exercitare a dreptului de retragere;
privind un produs perisabil sau un produs care își păstrează calitatea pentru o perioadă scurtă de timp;
în ceea ce privește un produs cu ambalaj închis, care nu poate fi returnat după ce a fost deschis după livrare din motive de protecție a sănătății sau de igienă;
în ceea ce privește un produs care, datorită naturii sale, este amestecat inseparabil cu un alt produs după livrare;
în ceea ce privește o băutură alcoolică, a cărei valoare reală depinde de fluctuațiile pieței într-un mod pe care societatea nu le poate influența și al cărei preț a fost convenit de părți la încheierea contractului de vânzare, dar executarea contractului durează doar loc după a treizecea zi de la încheierea contractului;
în cazul unui contract de afaceri în care întreprinderea vizitează consumatorul la cererea expresă a consumatorului pentru a efectua lucrări urgente de reparații sau întreținere;
în ceea ce privește vânzarea și achiziționarea de înregistrări audio și video în ambalaje sigilate, precum și copii de software de calculator, dacă consumatorul a deschis ambalajul după livrare;
cu privire la ziare, reviste și periodice, cu excepția contractelor de abonament;
în cazul contractelor încheiate la licitație publică;
cu excepția serviciilor locative, în cazul unui contract de furnizare de cazare, transport, închiriere de mașini, catering sau un serviciu legat de activități de agrement, dacă s-a convenit un termen sau termen de executare definit în contract;
în ceea ce privește conținutul de date digitale furnizat pe un suport de date non-fizic, în cazul în care afacerea și-a început activitatea cu acordul expres, prealabil al consumatorului, iar consumatorul a declarat simultan cu acest consimțământ că își va pierde dreptul de retragere după începerea performanței.
În urma returnării produsului/sau a primirii declarației de anulare, Furnizorul de Servicii va rambursa consumatorului suma plătită, inclusiv taxa de livrare, fără întârziere, dar în termen de cel mult 14 zile, în conformitate cu legislația de mai sus.
În timpul rambursării, folosim aceeași metodă de plată utilizată în timpul tranzacției inițiale, cu excepția cazului în care Consumatorul folosește o metodă de plată diferită.

consimte in mod expres la cumpararea acestuia; datorită aplicării acestei metode de rambursare, Consumatorului nu i se va percepe niciun cost suplimentar.
Consumatorul este obligat să returneze bunurile fără întârzieri nejustificate, dar în nici un caz mai târziu de 14 zile de la data transmiterii notificării de retragere din contract către Furnizorul de Servicii, sau să le livreze la adresa Furnizorului de Servicii.
În cazul anulării scrise, consumatorul trebuie să trimită declarația de anulare în termen de 14 zile.
Consumatorul respectă termenul limită dacă returnează sau predă produsul (produsele) înainte de sfârșitul perioadei de 14 zile.
Consumatorul suportă doar costul direct al returnării produsului, cu excepția cazului în care Furnizorul de servicii s-a angajat să suporte acest cost.
Furnizorul de Servicii nu este obligat să ramburseze Consumatorului costurile suplimentare rezultate din alegerea unei alte metode de livrare decât cea mai ieftină metodă de livrare standard oferită de Furnizorul de Servicii.
Consumatorul poate fi făcut responsabil pentru scăderea valorii bunului numai dacă aceasta rezultă dintr-o altă utilizare decât cea prevăzută a bunului.
Furnizorul de servicii poate reține rambursarea până când bunul (bunurile) au fost returnate sau Consumatorul nu a furnizat dovada că acestea au fost returnate: se va lua în considerare prima dintre cele două date.

1      În cazul în care Consumatorul dorește să își exercite dreptul de retragere, acesta poate indica acest lucru în scris la una dintre datele de contact ale Furnizorului de Servicii (fie folosind fișa de date atașată) sau telefonic. În cazul unei notificări scrise prin poștă, luăm în considerare ora la care a fost trimisă la poștă, iar în cazul unei notificări telefonice, ora la care a fost trimisă prin telefon. În cazul notificării prin poștă, Furnizorul de servicii acceptă notificarea ca scrisoare recomandată sau colet. Puteți returna produsul comandat Furnizorului de servicii pentru consumatori prin poștă sau folosind un serviciu de curierat

Consumatorul trebuie să acorde o atenție deosebită utilizării prevăzute a produsului, deoarece compensarea daunelor rezultate din utilizarea necorespunzătoare este responsabilitatea consumatorului! În termen de paisprezece zile de la returnarea produsului, Furnizorul de servicii va rambursa prețul de achiziție al produsului, inclusiv costul de transport, la numărul de cont bancar specificat de Consumator.
45/2014 privind regulile detaliate ale contractelor dintre consumator și întreprindere. (II.26.) Decret guvernamental disponibil: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400045.KOR
Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului poate fi accesată prin deschiderea versiunii maghiare („HU”). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32011L0083
De asemenea, consumatorul poate contacta Furnizorul de servicii cu alte reclamații la informațiile de contact furnizate în acești Termeni și Condiții.
Dreptul de retragere se aplică numai Utilizatorilor care se califică drept consumatori conform Codului civil.
Dreptul de retragere nu aparține companiei, adică unei persoane (chiar o persoană fizică) care acționează în sfera profesiei, ocupației independente sau activității sale de afaceri.
Procedura de exercitare a dreptului de retragere:

24.1. În cazul în care Consumatorul dorește să folosească dreptul de retragere, acesta trebuie să trimită declarația de retragere care conține intenția sa de retragere la una dintre datele de contact ale Furnizorului de servicii. Formularul poate fi descărcat de la http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/7822.

24.2. Consumatorul își exercită dreptul de retragere în termenul limită dacă își trimite declarația de retragere înainte de sfârșitul celei de-a 14-a zile de la primirea produsului. În caz de anulare în scris, este suficient să trimiteți declarația de anulare în termen de 14 zile. În cazul notificării prin poștă se ține cont de data trimiterii prin poștă, în cazul notificării prin e-mail sau fax se ia în considerare ora trimiterii e-mailului sau faxului.

24.3. În caz de anulare, Consumatorul este obligat să returneze produsul comandat la adresa Furnizorului de Servicii fără întârziere, dar nu mai târziu de 14 zile de la data comunicării declarației de anulare. Termenul se consideră îndeplinit dacă trimiteți produsul înainte de termenul de 14 zile (deci nu trebuie să sosească în 14 zile). Clientul suportă costurile suportate în legătură cu returnarea mărfurilor ca urmare a exercitării dreptului de retragere.

24.4. Cu toate acestea, Furnizorul de Servicii nu este obligat să ramburseze Consumatorului costurile suplimentare rezultate din alegerea unei alte metode de livrare decât cea mai ieftină metodă de livrare standard oferită de Furnizorul de Servicii. Consumatorul isi exercita si dreptul de retragere in perioada cuprinsa intre data incheierii contractului si data primirii produsului.

24.5. La cumpărarea și vânzarea mai multor produse, în cazul în care produsele individuale sunt livrate în momente diferite, clientul își poate exercita dreptul de retragere în termen de 14 zile de la primirea ultimului produs sau produs livrat format din mai multe articole sau piese.


https://return.sameday.ro/oalamea