Termeni de utilizare

Acest site web (denumit în continuare: site-ul web) și toate informațiile, textul, software-ul, fotografiile, imaginile, clipurile video, codul programului, grafica, sunetul și alte materiale găsite pe site-ul web (colectiv: conținut) sunt dețnute de Finomizek.hu. (termed în continuare: Operator) operează pentru membrii publicului, exclusiv în goalscole legale descrise mai jos.

Acceptarea Termenilor
Prin deschiderea, navigarea și/sau utilizarea Site-ului, vizitatorul Site-ului (denumit în continuare: Utilizator) acceptă și recunoaște că acești termeni și condiții (denumite în continuare: Termeni) și respectarea legilor și reglementărilor relevante sunt obligatorii. Utilizatorul declară că are dreptul de a accepta acești Termeni în nume propriu sau în numele părții pe care o reprezintă. Dacă una dintre prevederile acestor Termeni și Condiții este declarată invalidă de către legislația, legile, reglementările sau alte reglementări ale oricărui stat sau printr-o hotărâre definitivă a oricărei instanțe, acest lucru nu va afecta aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Termenilor și Condiții.

În cazul în care Utilizatorul nu acceptă condițiile de mai sus, el/ea nu poate utiliza Site-ul.

Operatorul poate schimba, modifica sau revoca accesul sau conținutul site-ului în orice moment, prin urmare utilizatorul trebuie să verifice termenii de utilizare aplicabili Site-ului la fiecare vizită.

Buletin informativ
Utilizatorul se poate abona pentru a primi Newsletter-ul. Înregistrarea începe cu completarea completă a formularului care conține datele reale ale Utilizatorului. Prin abonarea la Newsletter, Utilizatorul consimte simultan ca Furnizorul de Servicii sa-i trimita oferte publicitare plasate in Newsletter. Site-ul își rezervă dreptul de a rezilia sau modifica serviciul de Newsletter în orice moment sau de a limita furnizarea Newsletter-ului utilizatorilor.

Privilegii de acces
Operatorul poate modifica, revoca sau rezilia dreptul de a accesa Site-ul în orice moment.

Termeni și condiții de utilizare a conținutului
Conținutul este protejat de drepturi de autor. Copyright ©Operator Toate drepturile rezervate. Întregul conținut al Site-ului este proprietatea intelectuală a Operatorului sau a altor entități juridice care acordă companiei Operatoare dreptul de utilizare a Conținutului.

Posibilitatea de a accesa Site-ul, sau orice element al continutului acestuia, nu poate fi interpretata ca acordarea vreunui fel de drept sau permisiunea de a folosi proprietatea intelectuala afisata pe site, fie indirect, implicit, sau in orice alt mod fara acordul scris. al Operatorului sau al terțului corespunzător; în lipsa unei prevederi exprese contrare. Operatorul nu acordă Utilizatorului niciun drept expres sau implicit cu privire la proprietatea intelectuală a Operatorului sau a terților publicate pe Site. Utilizatorul nu poate copia Conținutul în întregime sau parțial fără permisiunea prealabilă în scris a Operatorului sau a terțului corespunzător,

nu aveți voie să reproduceți (prin link sau altfel), modificați, închiriați sau închiriați, vindeți, creați lucrări derivate din, încărcați, transmiteți sau distribuiți. De asemenea, este interzisă publicarea, difuzarea sau transmiterea proprietății intelectuale de pe Site pe orice suport, fie în formă originală sau transcrisă, fie stocarea integrală sau parțială a acesteia pe un computer. Este interzisă utilizarea conținutului site-ului într-un mod sau într-un scop care încalcă legea sau dăunează bunei reputații sau intereselor de afaceri ale Operatorului.

Dacă Operatorul nu indică altfel, materialele văzute și citite pe Site sunt protejate de drepturi de autor și nu pot fi utilizate fără permisiunea scrisă a Operatorului, cu excepția cazului în care textul de pe Website prevede altfel. Imaginile, fotografiile și ilustrațiile prezentate pe site sunt fie deținute de Operator, fie sunt utilizate cu permisiunea. Orice utilizare neautorizată a imaginilor poate încălca legile privind drepturile de autor, mărcile comerciale, drepturile de confidențialitate, legile privind publicitatea, reglementările și legile privind comunicațiile. Utilizarea neautorizată are consecințe penale și civile. Operatorul poate cere încetarea încălcării și despăgubiri pentru daunele acesteia.

Contribuţie
Operatorul își dă acordul cu navigarea pe site-ul web pe un computer sau pe un telefon mobil și cu tipărirea extraselor exclusiv în scopul utilizării proprii – nu cu intenția de distribuire. Copierea cu intenția de distribuire necesită acordul scris al Operatorului. Din punct de vedere al reglementărilor, utilizarea în continuare a părții duplicate a paginii, stocarea acesteia într-o bază de date, punerea acesteia la dispoziție pentru descărcare, comercializare este considerată distribuție.

Amendamente
Operatorul poate modifica sau elimina Conținutul în întregime sau parțial în orice moment, fără notificare. Operatorul poate actualiza acești termeni și condiții din când în când. Felha

Folosind ldal, sunteți de acord să fiți legat de aceste modificări și sunteți de acord să vizitați această pagină în mod regulat pentru a vedea de ce termeni sunteți obligat.

linkuri externe

Pentru a oferi vizitatorilor săi cel mai valoros conținut posibil, Operatorul se poate referi la diferite site-uri web externe de pe site. Când deschideți link-uri către pagini externe, trebuie să citiți și să acceptați termenii lor de utilizare înainte de a utiliza paginile date.